کشتە و زخمی شدن ٣ کولبر در بانە

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: سە کولبر در مرزهای بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدند.

برپایە گزارش سازامان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ( ٨ آذر ٩٧ / ٢٩ نوامبر ٢٠١٨)، نیروهای مسلح مستقر در پایگاه مالتە بانە بە سوی دستەای کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.

خبرنگار هەنگاو در بانە هویت کولبری را کە جانش را از دست دادە است ”هادی سلیمی“ فرزند احمد، ٣٠ سالە و پدر دو فرزند اعلام کردە است.

همچنین دو کولبر نیز بە شدت زخمی شدەاند کە تاکنون هویت یکی از آنها  با هویت “یادگار سلیمی” پسر عموی  هادی برای هەنگاو احراز شدە است.

عصر روز سەشنبە (۶ آذر ٩٧ / ٢٧ نوامبر ٢٠١٨) نیز، نیروهای مستقر در پایگاه (برویشکانی) شهر بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە بودند کە در نتیجە این تیراندازی یک کولبر با هویت “مهدی امینی”  زخمی و یکی از افسران نیروی انتظامی نیز کشتە شد.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *