رسانه خبری پیامِ ایرانی

فریدە ویسی، سیروس و آزاد عباسی بە سنندج منتقل شدەاند


 

هەنگاو: سە تن از فعالین مدنی و زیست محیطی اهل دهگلان کە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە بودند، بە بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، سیرس عباسی، فریدە ویسی و آزاد عباسی سە تن از فعالین مدنی اهل دهگلان کە اواخر هفتە گذشتە از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند، بە سنندج منتقل شدەاند.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە عباسی، پیگیریهای مستمر این خانوادە برای باخبر شدن از سرنوشت فرزندانشان بی نتیجە ماندە و نهادهای امنیتی تنها بە آنها اعلام کردەاند کە بە سنندج منتقل شدەاند.

روز سەشنبە ٢۴ دی ٩٨ (١۴ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان دهگلان در استان کردستان بە مرکز آموزشی ”زانست“ یورش و اقدام بە بازداشت ”سیروس عباسی“ و همسر وی ”فریدە ویسی“ کردند.

آزاد عباسی، برادر سیروس نیز کە بە همراه چند نفر دیگر برای پیگیری وضعیت آنها بە ادارە اطلاعات دهگلان مراجعە کردە بودند، بازداشت شدە بود.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.