زخمی شدن یک کولبر و کشتە شدن یک افسر نیروی انتظامی در بانە

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: در اثر تیراندازی نیروهای مسلح ایران بە سوی کولبران یک کولبر بە شدت زخمی شدە و یکی از افسران نیروی انتظامی نیز کشتە شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (۶ آذر ٩٧ / ٢٧ نوامبر ٢٠١٨)، نیروهای مستقر در پایگاه (برویشکانی) شهر بانە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند ودر نتیجە این تیراندازی یک کولبر بە زخمی و یکی از افسران نیروی انتظامی نیز کشتە شدە است.

در نتیجە این تیراندازی یک کولبر با هویت ”مهدی امینی“ بە شدت از ناحیە پا مجروح شدە و یکی از افسران نیروی انتظامی نیز با هویت ستوان سوم ”مصطفی عبدالملکی“ اهل قروە کشتە شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح ایران در حالی بە سوی این دستە از کولبران آتش گشودەاند کە در فاصلە چند متری آنها بودەاند.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *