به گزارش خبرگزاری فرانسه مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۱ مارس/ ۲۱ اسفند با صدور قطعنامه‌ای اختیارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران را محدود کرد. ۲۷۷ نماینده به این قطعنامه رای مثبت و ۱۸۶ نماینده به آن رأی منفی دادند. قطعنامه فاقد دو سوم آرای نمایندگان کنگره و سنا است و لذا رئیس جمهوری می‌تواند آن را وتو کند. مجلس سنا نیز پیش از این به این قطعنامه رای مثبت داده بود و ترامپ هم تهدید کرده بود آن را وتو می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا ژانویه گذشته هم قطعنامه مشابهی را به تصویب رسانده بود، اما آن قطعنامه هم الزام‌آور نبود.