رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار دارا مستوفی، روزنامەنگار و فعال دانشجوی بە اطلاعات سقز


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یکی از روزنامەنگاران و فعالین دانشجویی اهل سقز چندین مرتبە از سوی ادارە اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٣ دی ٩٨ (١٣ ژانویە ٢٠٢٠)، ادارە اطلاعات سقز، دارا مستوفی، روزنامەنگار و فعال دانشجویی اهل این شهر را احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ادارە اطلاعات این روزنامەنگار را تهدید کردەاند کە اگر بار دیگر در بارە احزاب کردستانی و مطالب انتقادی دربارە مسائل کردستان منتشر نماید، بازداشت خواهد شد.

دارا مستوفی دانشجوی رشتە جامعەشناسی دانشگاه کردستان می باشد و بە گفتە منبع مذکور کە بە دلایل امنیتی نخواست نماش فاش شود، طی ماه گذشتە چندین بار بە اطلاعات سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.