رسانه خبری پیامِ ایرانی

دو پیشمرگە اسیر پاک پس از نزدیک بە ۴ ماه بە زندان سقز منتقل شدند


 

هەنگاو: دو پیشمرگە پارت آزادی کوردستان کە نزدیک بە ۴ ماه پیش بە اسارت در آمدە بودند، بە زندان مرکزی شهر سقز منتقل شدەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە (٢٨ آبان ٩٧ / ١٩ نوامبر ٢٠١٨)، ”هوشمند علی پور“ و ”محمد استاد قادر“ دو پیشمرگە پارت آزادی کوردستان (پاک) پس از نزدیک بە چهار ماه نگهداری بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە (سنندج) بە زندان مرکزی سقز منتقل شدەاند.

نهادهای امنیتی حکومت ایران طی چهار ماه گذشتە تنها یک بار بە خانوادەهای این دو زندانی اجازە ملاقات دادە و از داشتن حق وکیل محروم بودەاند.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە این دو زندانی سیاسی بە شدت از سوی مامورین ادارە اطلاعات شکنجە شدە و  این نیروها خواهان اعتراف و لو دادن دوستان خود در شهرهای کوردستان شدەاند.

این دو پیشمرگە پارت آزادی کوردستان در جریان حملە روز جمعە (١٢ مرداد ٩٧ / ٣ اگوست ٢٠١٨) بە ادارە آگهی شهر سقز از سوی نیروهای امنیتی  حکومت ایران اسیر شدەاند.

شب ١۶ مرداد ماه و تنها پس از ۴ روز ، اعترافات اجباری این دو پیشمرگە پارت آزادی کوردستان در بخش اخبار شبانگهای ٢٠:٣٠ شبکەخبر ایران پخش شد.

پارت آزادی کوردستان اما با صدور بیانیەای می گوید کە این دو ١۶ مرداد ماه اسیر شدەاند .منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.