رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی چهار نوجوان اهل پاوە با تودیع وثیقە


 

هەنگاو: چهار نوجوان اهل پاوە  کە اوایل آبان ماه امسال بازداشت شدە بودند، با تودیع وثیقە آزاد شددەاند.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە چهار نوجوان اهل پاوە کە روز سەشنبە (١ آبان ٩٧/ ٢٣ اکتبر ٢٠١٨)، در نزدیکی دریاچە زریبار مریوان از سوی نیروهای سپاه پاسداران ایران بازداشت شدە بودند، با تودیع وثیقە آزاد شدەاند.

خبرنگار هەنگاو در پاوە  پیشتر هویت این چهار جوان کورد را بە شرح زیر اعلام کردە بود؛

١ـ شایان خالدی فرزند نامدار متولد ١٣٨٢

٢ـ آرش محمدی فرزند رشید متولد ١٣٨٠

٣ـ آسو مرادی فرزند حسن متولد ١٣٨١

۴ـ یوسف احمدی فرزند رفیق متولد ١٣٨١

بە گفتە یک منبع مطلع، این چهار نوجوان اهل پاوە بە اتهام ارتباط با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدە بودند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.