قتل یک زن در کرمانشاه

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یک زن در کرمانشاه بە دست شخص یا اشخصاصی ناشناس بە قتل رسیدە و جسد وی در محوطە طاق بستان کشف شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ٢٢ اسفند ٩٨ (١٢ مارس ٢٠٢٠)، جسد یک زن جوان در ”چم بشیر“ واقع در نزدیکی طاق بستان کرمانشاه توسط ساکنین منطقە کشف شد.

تا زمان تنظیم این خبر هویت این زن برای هەنگاو احراز نشدە و رسانەهای حکومتی نیز این خبر را منتشر نکردەاند.

این زن بە دست شخص یا اشخصاص نامعلومی بە قتل رسیدە و بە گفتە ساکنین منطقە شب گذشتە در این مکان صدای تیراندازی شنیدە شدە است.

فیلمی در این رابطە برای هەنگاو ارسال شدە کە نزد هەنگاو محفوظ و برای جلوگیری از ترویج خشونت از انتشار آن خودداری می کنیم.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە دست کم ١١ زن در استان کرمانشاه بە قتل رسیدەاند.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *