احراز هویت سە تن دیگر از بازداشتهای سردشت توسط هەنگاو

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: هویت سە تن دیگر از شهروندان اهل سردشت کە بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدە بودند احراز شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی هفتە گذشتە دەها شهروند کورد در شهرهای بوکان، مهاباد، ربط و سردشت واقع استان ارومیە بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی و عضویت در گروه های سلفی و اسلامی بازداشت شدەاند.

هویت سە تن دیگر از این بازداشت شدگان بە نام های ”رحمان حسین نژاد“ و دو برادر بە نام های ”سلیمان شاکری“ و ”محمد شاکری“ برای هەنگاو احراز شدە است کە اهل نلاس سردشت می باشند.

با احتساب این سە مورد تاکنون هویت ١٨ نفر از بازداشت شدگان روزهای اخیر برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١ـ د.هیوا حفید استاد دانشگاه اهل مهاباد ٢ـ خالد غفوری  دبیر و اهل ربط ٣ـ ماموستا خدر آخطار ۴ـ نظام کچکار ۵ـ صدیق رحمان زادە ۶ـ آوارە قیطرانی اهل بوکان ٧ـ صادق حسین پور ٨ـ ماموستا حسام محمدی ٩ـ ماموستا محمد آرمان ١٠ـ ماموستا امید همت زادە ١١ـ رحمت نصوحی ١٢ـ احمد الهی ١٣ـ ابراهیم تیزرو ١۴ـ شاهروخ تیزرو ١۵ـ اسامە رحمان زادە ١۶ـ سلیمان شاکری اهل سردشت ١٧ـ محمد شاکری اهل سردشت ١٨ـ رحمان حسین نژاد اهل سردشت.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *