رسانه خبری پیامِ ایرانی

سە زندانی مذهبی در زندان ارومیە بە مرخصی اعزام شدند


هەنگاو: با شیوع کرونا در زندان های ایران بە ویژە زندان ارومیە و پس از بخشنامە رئیس قوە قضاییە، تاکنون چهار زندانی عقیدتی زندان مرکزی ارومیە بە مرصی اعزام شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٢ اسفند ٩٨ (١٢ مارس ٢٠٢٠)، سە نفر از زندانیان عقیدتی زندان مرکزی ارومیە با تودیع وثیقە بە مرخصی اعزام شدەاند.

هویت این سە نفر کە بە مرخصی اعزام شدەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ صالح خوشکلام اهل سردشت، محکوم بە ۵ سال حبس، تاریخ بازداشت ٢١ خرداد ١٣٩۶ (١١ ژوئن ٢٠١٧)

٢_ یوسف قرنی پور اهل بوکان، محکوم بە ۵ سال حبس، تاریخ بازداشت ۵ مرداد ٩۶ (٢٧ جولای ٢٠١٧)

٣_ هدایت علی زادە کانرش اهل سلماس، محکوم بە ۴ سال حبس، تاریخ بازداشت ٣ اردیبهشت ٩۶ (٢٣ آبریل ٢٠١٧)

روز گذشتە نیز یکی دیگر از زندانیان عقیدتی با هویت ”هاشم درویشی“ اهل ارومیە کە پیشتر بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدە بود، با تودیع وثیقە  بە مرخصی اعزام شد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.