Share

پنتاگون خبر داده که رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، اجازه مقابله با حمله‌ای را صادر کرده که منجر به قتل دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی در عراق شده است. از طرف آمریکا گمان می‌رود که حمله کار گروه‌های جنگجوی مورد پشتیبانی ایران باشد. به طور مشخص از کتائب حزب الله نام برده می‌شود.

مارک اسپر، وزیر دفاع و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا

مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، به خبرنگاران گفته است: «من با رئیس جمهوری صحبت کردم. او به من اختیار داد که پیش ببرم هر چیزی را که لازم می‌دانیم و طبق رهنمودهای اوست.»

از مارک اسپر پرسیده شده که آیا مقابله تا حد حمله به هدفی در درون ایران خواهد بود؛ و او در پاسخ گفته که مقابله با خود گروهی که دست به حمله زده در اولویت است: «من نمی‌خواهم هیچ گزینه‌ای را اکنون از روی میز بردارم. تمرکز ما بر روی گروهی است، گروه‌هایی است که معتقدیم دست به چنین کاری در عراق زده‌اند.»

خود دونالد ترامپ به خبرنگاران گفته است که مطمئن نیست حمله کار ایران باشد و از گفتن اینکه عکس العمل آمریکا چه خواهد بود خودداری کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است: «خواهیم دید که جواب چه باید باشد.»

در همین زمینه

بین ۱۰ تا ۱۵ راکت به پایگاه الناجی آمریکا در شمال بغداد اصابت کرد. دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی کشته و ۱۰ نفر مجروح شدند

Share