دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا پنجشنبه ۱۲ مارس/ ۲۲ اسفند «وضعیت اضطرار ملی» علیه جمهوری اسلامی را یک سال دیگر تمدید کرد. ترامپ در این بیانیه اعلام کرد: «فعالیت‌ها و سیاست‌های حکومت ایران همچنان به شکل غیر عادی و غیرمعمولی امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند و به همین سبب ضرورت دارد که وضعیت اضطرار ملی یک سال دیگر تمدید شود. نخستین بار دولت آمریکا ۱۵ مارس ۱۹۹۵ به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را برقرار کرد. از آن زمان تاکنون رئیسان جمهوری آمریکا هر سال بر اساس فرمان اجرایی یاد شده وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران ایران را تمدید کرده‌اند.