رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت سە دانشجوی دانشگاه کردستان


 

هەنگاو: نیروهای ادارە اطلاعات سە دانشجوی دانشگاه کردستان را در محوطە این دانشگاه و بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضات اخیر این دانشگاه بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە ٢۵ دی ٩٨ (١۵ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج سە دانشجوی دانشگاه کردستان را بە اتهام شرکت و سازماندهی تجمعات اعتراضی دانشجویان بە نشانە محکوم کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران بازداشت کردەاند.

یکی از دانشجویان در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە نیروهای اطلاعات سە دانشجو را بە نام های ”زانیار احمدپور“،مسلم سلیمانی“ اهل اشنویە و ”ارشد اتابک“ بازداشت کردەاند.

این سە دانشجو پس از بازداشت بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

طی روزهای گذشتە دانشجویان دانشگاه کردستان هم زمان با دیگر دانشگاه های ایران ضمن محکوم کردن اقدام سپاه پاسداران و جانباختن ١٧۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی، حاضر نشدە بودند کە روی پرچم آمریکا کە از سوی مسئولین امنیتی دانشگاه در راهرو دانشگاه منقش شدە بود، راه بروند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.