شیوع کرونا فلسفه اسلامی را هم درگیر کرده است. در برخی حلقه‌ها این پرسش مطرح شده که آیا «شُرور» مخلوق خداوند و یا در زمره امور عدمی به شمار می‌آیند؟ محمد تقی مصباح یزدی پاسخ داد: «برخی شُرور جنبه ثانوی یا عکس‌العملی دارد. یعنی موجودی کاری انجام می‌دهد و به دنبال آن شری تحقق پیدا می‌کند.» مصباح یزدی در ادامه سخنان خود درباره منشأ کرونا به عنوان یکی از مظاهر شر گفت: «شُرور دنیوی شریت آنها نسبی است. آنچه محل بحث است و بیشتر شبهات در اطراف آن دور می‌زند این است که آن شُروری نسبت به انسان شر است. سوال اصلی این است که خدا اصلا چرا اینها را برای انسان خلق کرده، پاسخ در این است که بدانیم خداوند اصلا چرا آدمیزاد را خلق کرده.» در روزهای گذشته عده‌ای از جمله آیت‌الله نجم‌الدین طبسی ادعا کرده بودند که شیوع کرونا مصداق «موت الابیض» (مرگ سفید) و از نشانه‌های آخر زمان و ظهور است.