«انجمن یاری کودکان در معرض خطر» با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطری که با شیوع کرونا سلامت کودکان کار به‌ویژه کودکان زباله‌گرد را تهدید می‌کند هشدار داده و از دولت خواسته‌ است در اسرع وقت بودجه‌ای را به حمایت از این کودکان و حذف زباله‌گردی اختصاص دهد.
کودکان کار که برای تامین معیشت خود و یا خانواده، به جای تحصیل و بازی در خیابان‌ها و کارگاه‌ها کار می‌کنند به دلیل نوع کار خود، سوء تغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و نداشتن سرپناه مناسب در معرض ابتلاء به کرونا هستند. کودکان زباله‌گرد نیز در معرض تماس با با زباله‌های آلوده به کرونا هستند.
در بیانیه انجمن یاری کودکان در معرض خطر آمده است:
«حذف کار کودک از خواسته‌های مهم و اساسی ماست نه یک کلام کمتر. کار کودکان در خیابان، کار کودکان در کارگاه‌ها، و هرجایی که کودکی کودکان فروخته می‌شود باید متوقف گردد. شرایط بحرانی باعث نخواهد شد که ما یک گام از این خواسته عقب نشینی نماییم. اما در حال حاضر و در این شرایط خطر بیماری، دولت موظف است بدون تصویب بند و ماده‌ای، هرچه سریعتر برای نجات جان کودکان زباله گرد، بودجه‌ را به سمت حمایت از این کودکان و حذف زباله گردی هدایت کند».
بیانیه افزوده است داشتن امکانات مراقبتی و بهداشتی حق کودکان است و دولت مسئول جان کودکانی است که بی‌خانواده یا باخانواده، ایرانی یا مهاجر، با «سازماندهی مافیای سودجو و چشم‌پوشی شهرداری‌ها»، به بردگان کوچک تبدیل شده و در شرایط پرخطری هستند.