رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دو شهروند کرد جهت اجرای حکم


 

هەنگاو: دو شهروند کرد در ارومیە و کامیاران کە از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل حبس محکوم شدە بوند، بازداشت و روانە زندان شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٣ دی ٩٨ (١٣ ژانویە ٢٠٢٠)، محمد خاطری شهروند اهل کامیاران کە پیشتر بە تحمل ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود، بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان کامیاران منتقل شدە است.

محمد خاطری مردادماه امسال در روستای شاهینی از توابع کامیاران  بازداشت و پس از دو ماه نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج با وثیقە ٣٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.

این شهروند کرد نهایتا از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی سعیدی بە ١ سال حبس محکوم شد با استناد بە قانون ”تسلیم بە رای“ حکم وی بە ٩ ماه حبس کاهش یافت.

از سوی دیگر، روز یکشنبە ٢٢ دی (١٢ ژانویە)، کیوان مکرمی، شهروند اهل ارومیە جهت سپری نمودن دوران محکومیت یک سالە خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.

کیوان مکرمی تیرماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت و پس از ٣ ماه با وثیقە از زندان آزاد شدە بود.

این شهروند کرد نهایتا از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخ لو بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ از طریق همکاری با احزاب کردستانی بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە بود.

کیوان مکرمی هم اکنون در بند ٣_۴ زندان مرکزی ارومیە در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.