محمد گودرزی، دبیر «خانه کارگر» بروجرد می‌گوید شیوع کرونا معیشت کارگران ساختمانی بیکار این شهر را تحت فشار قرار داده است و این کارگران به حمایت دولت نیاز دارند.
بروجرد حدود پنج هزار کارگر ساختمانی دارد که بخش زیادی از آن‌ها بیکارند. محمد گودرزی روز جمعه ۲۳ اسفند به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«هر روز تعداد زیادی کارگر ساختمانی در میادین شهر بروجرد بدنبال کار می‌گردند اما کاری برای انجام دادن وجود ندارد در عین حال اگر کاری هم وجود داشته باشد صاحبان کار از ترس کرونا جرات به کارگیری این کارگران را ندارند.»
بخش قابل توجهی از کارگران ساختمانی فاقد بیمه هستند. تنها منبع درآمد آن‌ها در حال حاضر یارانه و کمک معیشتی است و در تامین مایحتاج روزانه خود با مشکل روبرو هستند.
شیوع کرونا، رکود در بخش ساخت و ساز و بیکاری کارگران ساختمانی را که از ابتدای سال جاری شتاب گرفته بود، افزایش داده است. کارگران بیکار نمی‌توانند کاری بیابند و تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی شاغل نیز بیکار شده‌اند.