رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند کورد در بوکان


 

هەنگاو: یک شهروند کورد اهل بوکان از سوی نهادهای امنیتی حکومت بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای ادارە اطلاعات بوکان اواخر تیرماه امسال یک شهروند کورد را با هویت ”فردین وفایی“ بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، علی رغم سپری شدن بیش از سە هفتە از بازداشت این شهروند بوکانی، تلاشهای خانوادەاش جهت پیگیری سرنوشت وی بی نتجیە ماندە و تاکنون محل نگهداری ایشان نامعلوم می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە فردین وفایی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران بازداشت شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.