رسانه خبری پیامِ ایرانی

زخمی شدن سە کولبر در مرزهای کردستان


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر در مرزهای پیرانشهر، چالدران و سردشت با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ١٩ دی ٩٨ (٩ ژانویە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای روستای چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را با هویت ”مجید مظلومی“ ٢۵ سالە را بە شدت زخمی کردەاند.

بە گفتە منابع مطلع، مجید مظلومی از ناحیە قلب مورد هدف نیروهای مسلح قرار گرفتە و جهت مداوا بە مراکز درمانی در استان وان واقع در کردستان ترکیە منتقل شدە است. وضعیت جسمانی این کولبر حاد اعلام شدە است.

از سوی دیگر، روز گذشتە ١٨ دی (٨ ژانویە) نیز، یک کولبر جوان اهل نقدە با هویت ” امید حیدری“ در مرزهای شهرستان پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران از ناحیە پا زخمی شدە است.

همچنین، طی روزهای گذشتە یک کولبر اهل سردشت با هویت ”شوان عبداللهی“ در مرزهای این شهرستان از سوی نیروهای سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی، ٢۵٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە از این تعداد ٧۶ تن جانشان را از دست دادەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.