رسانه خبری پیامِ ایرانی

ادامە بازداشت فرانک جمشیدی


هەنگاو: با گذشت نزدیک بە یک ماه از بازداشت یکی از اعضای جمعیت سبز کُردستان توسط نیروهای ادارە اطلاعات، وی همچنان در بازداشت بە سر می برد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، فرانک جمشیدی، از فعالین زیست محیطی و عضو جمعیت سبز کُردستان، علی رغم سپری شدن نزدیک بە یک ماه از بازداشت، همچنان در بازداشت بە سر می برد.


بە گفتە یک منبع مطلع، فرانک جمشیدی روزها جهت بازجویی بە ادارە اطلاعات و شب ها نیز بە کانون اصلاح و تربیت (معروف بە زندان زنان) سنندج منتقل می شود. اتهامات مطروحە علیە این فعال زیست محیطی “اقدام علیە امنیت ملی” و “تبلیغ علیە نظام” اعلام شدە است.

فرانک جمشیدی روز یکشنبە ٨ تیر ٩٩ (٢٨ ژوئن ٢٠٢٠) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سنندج بازداشت شد. هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە، نیروهای ادارە اطلاعات ضمن بازداشت فرانک جمشیدی اقدام بە تفتیش منزل و وسایل شخصی از جملە مبایل و کامپیوتر وی کردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.