رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور سە حکم اعدام و بیش از هفت سدە حبس برای ١۶۶ فعال کرد طی سال ٢٠١٩+ لیست اسامی و احکام


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی دەها شهروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بە اعدام، حبس و شلاق محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی دست کم ١۶۶ فعال سیاسی، مدنی، عقیدتی و کارگری کرد از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران محاکمە و بە اعدام، حبس و شلاق و پرداخت جریمە محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش ٣ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام و ١۶٣ شهروند دیگر نیز جمعا بە ٧٠٩ سال و ٨ ماه حبس و ۶۴٢ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

 

تفکیک احکام بر حبس اتهام

فعالین سیاسی: ١۴٢ مورد، ٢ حکم اعدام، ۶۵٨ سال و ٧ ماه حبس و ۶۴٢ ضربە شلاق

فعالین مدنی: ٨ مورد، ١٣ سال و ٣ ماه حبس

فعالین عقیدتی: ٧ مورد، یک حکم اعدام و ٢٨ سال و ۶ ماه حبس

فعالین کارگری: ٩ مورد، ٨ سال و ٨ ماه حبس

 

صدور حکم حبس برای ٨ زن و نوجوان

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ یک نوجوان زیر ١٨ سال  از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ۵ سال حبس و ٧ فعال زن نیز جمعا بە ١٧ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدەاند.

 

برای دانلود فایل PDF  لیست اسامی و احکام اینجا کلیک کنید

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع مجاز می باشدمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.