صدور سە حکم اعدام و بیش از هفت سدە حبس برای ١۶۶ فعال کرد طی سال ٢٠١٩+ لیست اسامی و احکام

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی دەها شهروند کرد از سوی دستگاه قضایی ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و عقیدتی بە اعدام، حبس و شلاق محکوم شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی دست کم ١۶۶ فعال سیاسی، مدنی، عقیدتی و کارگری کرد از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران محاکمە و بە اعدام، حبس و شلاق و پرداخت جریمە محکوم شدەاند.

بر طبق این گزارش ٣ شهروند بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام و ١۶٣ شهروند دیگر نیز جمعا بە ٧٠٩ سال و ٨ ماه حبس و ۶۴٢ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

 

تفکیک احکام بر حبس اتهام

فعالین سیاسی: ١۴٢ مورد، ٢ حکم اعدام، ۶۵٨ سال و ٧ ماه حبس و ۶۴٢ ضربە شلاق

فعالین مدنی: ٨ مورد، ١٣ سال و ٣ ماه حبس

فعالین عقیدتی: ٧ مورد، یک حکم اعدام و ٢٨ سال و ۶ ماه حبس

فعالین کارگری: ٩ مورد، ٨ سال و ٨ ماه حبس

 

صدور حکم حبس برای ٨ زن و نوجوان

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ یک نوجوان زیر ١٨ سال  از سوی دستگاه قضایی ایران بە تحمل ۵ سال حبس و ٧ فعال زن نیز جمعا بە ١٧ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدەاند.

 

برای دانلود فایل PDF  لیست اسامی و احکام اینجا کلیک کنید

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع مجاز می باشدمنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *