رسانه خبری پیامِ ایرانی

آیا شما حیات جاودانی دارید؟

سوال: آیا شما حیات جاودانی دارید؟

جواب: 
کتاب مقدس به وضوح راه رسیدن به زندگی جاودانه را به ما نشان داده است. نخست، ما باید این حقیقت را بپذیریم که بر ضّد خدا گناه کرده ایم: “زیرا همه گناه کرده‌اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.” (رومیان فصل ۳ آیه ۲۳). همۀ ما مرتکب اعمالی شده ایم که نه فقط خدا را خشنود نساخته، بلکه ما را سزاوار مجازات نیز نموده اند. از آنجا که همۀ گناهان ما در نهایت بر ضّد خدای ابدی صورت گرفته اند، ما شایستۀ مجازات ابدی هستیم. “زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.” (رومیان فصل ۶ آیه ۲۳).

اما عیسی مسیح، آن پسر ابدی خدا که بدون گناه بود (اول پطرس فصل ۲ آیه ۲۲)، انسان شد (یوحنا فصل ۱ آیه های ۱ و ۱۴)، و مُرد تا جریمۀ گناهان ما را بپردازد. “اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود.” (رومیان فصل ۵ آیه ۸). عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد (یوحنا فصل ۱۹ آیه های ۳۱ تا ۴۲)، و مُجازاتی را که ما مُستحّق آن بودیم بر خود گرفت (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱). پس از سه روز، او از مُردگان برخاست (اول قرنتیان فصل ۱۵ آیه های ۱ تا ۴) و پیروزی خود را بر گناه و مرگ ثابت نمود. “سپاس بر خدا باد، بر خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است. او به سبب لطف بی‌پایان و عظیم خود، ما را از سر نو مولود ساخت و عضو خانوادۀ خود گرداند. از اینرو، ما اکنون به امید حیات جاوید زنده‌ایم، زیرا مسیح نیز پس از مرگ، حیات یافت. ” (اول پطرس فصل ۱ آیه ۳).

ما باید از طریق ایمان, نگرش خود را درباره عیسی مسیح نسبت به اینکه او کیست, چه کاری برای رستگاری و نجات ما انجام داد و چرا آن کار را کرد, تغییر دهیم (اعمال رسولان فصل ۳ آیه ۱۹). اگر ما به او ایمان آوریم و باور داشته باشیم که مرگ او بر روی صلیب تاوان گناهان ما را پرداخت نموده است، گناهان ما بخشیده شده و به زندگی جاودانه دست خواهیم یافت . “زیرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.”(یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶ ). “درواقع، اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. ” (رومیان فصل ۱۰ آیه ۹). تنها راه حقیقی برای دریافت حیات جاودان ایمان به کار بی نقصی است که مسیح بر روی صلیب انجام داد. “بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیۀ خداست. نجات نتیجۀ اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد. ” (افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹).

اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید، دریافت میشود. این دعا، راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که “نجات” را برای شما فراهم کرد: “خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.

“آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، عیسی مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمه زیر را فشار دهید. “امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.