رسانه خبری پیامِ ایرانی

جانباختن ٢٠ زندانی کرد در زندان های ایران طی سال ٢٠١٩ + لیست اسامی


 

هەنگاو: طی سال گذشتە میلادی ٢٠ زندانی کرد در زندان های ایران جانشان را از دست دادەاند کە ٢۵٪ نفر از آنها زیر شکنجە کشتە شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی، دست کم ٢٠ زندانی کرد در زندان های ایران جانشان را از دست دادەاند.

چهار نفر از جانباختگان از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه امسال می باشند کە پس از بازداشت زیر شکنجە جانشان را از دست دادەاند.

 

تفکیک بر طبق اتهام

فعالین سیاسی و مدنی : ۴ مورد

جرایم مرتبط با مواد مخدر و قاچاق: ٨ مورد

قتل عمد: ٣ مورد

جریام عادی: ۴ مورد

نامعلوم: ١ مورد

 

دلیل جانباختن

شکنجە: ۶ مورد

عدم رسیدگی پزشکی و تاخیر در اعزام بە مراکز درمانی: ٩ مورد

خودکشی: ٢مورد

شلیک در حین بازداشت: ١ مورد

مرگ مشکوک: ١ مورد

سهل انگاری کارمندان زندان: ١ مورد

 

تفکیک بر حسب استان

بیشترین زندانیان در زندان های استان آذربایجان غربی و بە ویژە زندان مرکزی ارومیە جانشان را از دست دادەاند.

استان آذربایجان غربی: ١٢ مورد

استان کردستان: ۵ مورد

استان کرمانشاه: ٢ مورد

استان ایلام: ١ مورد

 

دریافت فایل  PDF لیست اسامی

 

استفادە از این آمار با ذکر نام منبع مجاز می باشد

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.