رسانه خبری پیامِ ایرانی

سە هفتە بی خبری مطلق از سرنوشت دو نوجوان بازداشت شدە اهل مریوان


 

هەنگاو: با گذشت سە هفتە از بازداشت دو نوجوان ١۶ سالە در روستای نی از توابع شهرستان مریوان هیچ خبری از سرنوشت این دو نوجوان در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم سپری شدن سە هفتە از بازداشت دو نوجوان ١۶ سالە اهل روستای ”نی“ از توابع شهرستان مریوان بە نام های ”اسامە بامداد“ فرزند آرام و ”حمید اژدری“ فرزند محمود، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

یک منبع نزدیک بە این دو خانوادە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە علی رغم پیگیری های خانوادە این دو نوجوان، نهادهای امنیتی خود را پاسخگو ندانستە و تاکنون نتوانستەاند کە با فرزندان خود هیچ گونە تماسی داشتە باشند و همین موجب نگرانی آنها شدە است.

این منبع کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە هەنگاو گفت: “این دو نوجوان پس از بازداشت بە سنندج منتقل شدەاند و مادر حمید دچار افسردگی شدید شدە است و یک بار هم بە دلیل وخامت حال جسمانی بە مراکز درمانی منتقل شدە است.

اسامە بامداد و حمید اژدری روز شنبە ١٩ بهمن ٩٨ (٨ فوریە ٢٠٢٠)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مریوان در یک کلوب ورزشی و بدون ارائە برگە قضایی بازداشت و در حین بازداشت آنها را مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بودند.

این دو نوجوان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.