رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم حبس برای سە فعال مدنی اهل بوکان


 

هەنگاو: سە شهروند دیگر اهل بوکان کە مهرماه امسال و در جریان اعتراضات مردم بوکان بە لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت شدە بودند، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  روز یکشنبە ١ دی ٩٨ (٢٢ دسامبر ٢٠١٩)، شعبە ١٠١ دادگاه کیفری بوکان سە شهروند را بە اتهام ”اخلال در نظم عمومی از تریق شرکت در تجمعات اعتراضی“ بە حبس محکوم نمودە است.

بر طبق حکم صادرە کە روز پنجم دی ماه رسما بە آنها ابلاغ شدە است شاهو خضری بە تحمل ١ سال حبس، هومن فیضی بە تحمل ۴ ماه حبس و همسر وی با هویت ”ژاکا اسماعیل پور“ بە تحمل ٣ ماه حبس محکوم شدەاند.

این سە شهروند در تاریخ ٢٢ مهر  ( ١۴ اکتبر) همراه با سمکو معروفی بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی مردم بوکان نسبت بە محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت و پس از دو هفتە موقتا از زندان آزاد شدە بودند.

سمکو معروفی اواخر آذر ماه از سوی همین دادگاه بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.