رسانه خبری پیامِ ایرانی

کولبر زخمی پس از ١٠ روز بستری شدن جانباخت


 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل سردشت کە اواخر سال گذشتە میلادی با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران از ناحیە سر بە شدت زخمی شدە بود، بە دلیل شدت جراحات جانباخت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١۶ دی ٩٨ (۶ ژانویە ٢٠٢٠)، ”خدر بینوا“ فرزند محمد، کولبر جوان اهل سردشت کە ١٠ روز پیش در مرزهای سردشت در حین کولبری از سوی نیروهای مسلح ایران از ناحیە سر مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بود، بە دلیل شدت جراحات در یکی از مراکز درمانی مهاباد جانباخت.

خدر بینوا کە اهل روستای ”درماناوی“ می باشد، عصر روز جمعە ۶ دی (٢٧ دسامبر ٢٠١٩) در مرز کانی سیو سردشت همراه با کولبر دیگری با هویت ”محمد رشید زادە“ اهل روستای ”قلەرشی“ سردشت از سوی نیروهای مسلح مورد هدف قرا گرفتە بودند کە محمد هماجا جانش را از دست دادە بود.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای دی ماه امسال دست کم ۵ کولبر و کاسبکار کرد با شلیک مستقیم نیروهای مرزباهی و مسلح ایران جانشان را از دست دادەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.