یک پیشمرگە بە ٧ سال زندان محکوم شدە است

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: یک شهروند اهل سقز کە  پیشمرگە یکی از احزاب کوردستان بودە پس از بازداشت بە حبس محکوم و هم اکنون دو سال است در سکوت خبری رسانەها محبوس می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل سقز با هویت “بهرام محمدی” فرزند احمد از دو سال پیش در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان سقز، بهرام محمدی دو سال پیش در شهر مریوان بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی ایران در شهر سقز بە اتهام عضویت در پارت آزاد کوردستان (پاک) بە تحمل ٧ سال حبس تعیری محکوم شدە است.

این زندانی سیاسی کورد کە پیشتر پیشمرگە پارت آزاد کوردستان بودە است طی دو سال گذشتە در زندان سقز محبوس و تاکنون از حق مرخصی محروم می باشد.

تاکنون هیچ رسانەای بازداشت و صدور حکم برای بهرام محمدی را منتشر ننمودە است.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *