رسانه خبری پیامِ ایرانی

طی سال ٢٠١٩ مین در کردستان ٢٧ قربانی گرفت + لیست اسامی


 

هەنگاو: انفجار مین های بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق همچنان در کردستان قربانی می گیرد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٩ میلادی، دست کم ٢٧ شهروند در مرزهای کردستان بە دلیل انفجار مین و مواد منفجرە بە جای ماندە از جنگ ٨ سالە ایران و عراق قربانی شدەاند کە نسبت بە سال ٢٠١٨ با کاهش ۵٢٪ی روبرو بودە  است.

از مجموع ٢٧ نفری کە قربانی شدەاند ۴ نفر جانشان را از دست دادە و٢٣ نفر دیگر زخمی و نقض عضو شدەاند.

سن یک نفر از جانباختگان و دو نفر از کسانی کە با انفجار مین زخمی شدەاند کمتر از ١٨ سال بودە است.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

طی سال گذشتە بیشترن قربانیان مین در مرزهای استان کردستان ثبت شدە است، کە ١٠ مورد می باشد و یک تن از آنها جانش را از دست دادەاند.

استان کردستان : ١٠ قربانی شامل ١ کشتە و ٩ زخمی

استان ایلام : ٧ قربانی شامل ١ کشتە و ۶ زخمی

استان آذربایجان غربی: ٣ قربانی شامل ٣ زخمی

استان کرمانشاه: ٧ قربانی شامل ٢ کشتە و ۵ زخمی

 

تفکیک قربانیان مین بر حسب طبقە اجتماعی

بیشترین قربانیان مین در کردستان طی سال ٢٠١٩  از طبقە کارگر بودەاند کە طی این مدت ١٨ کولبر، رانندە، چوپان و کارگر قربانی شدەاند.

همچنین ٢ شهروند مدنی و ٧ نظامی شامل سرباز و مین روب قربانی مین شدەاند.

 

با وجودی که در حقوق بین الملل عرفی مین های زمینی جز ممنوعیت های مطلق بر شمرده نشده اند، محدودیت هایی برای به حداقل رساندن آثار آن پیش بینی شده است. به عنوان مثال طرفین مخاصمه بایستی نقشه میدان های مین را را حفظ کرده و یا در پایان مخاصمات این میادین را جهت حمایت از غیر نظامیان پاکسازی نمایند.

کنوانسیون اتاوا در این مورد دولتها ملزم به خودداری از تولید، انباشت  انتقال مین های ضد نفر کرده است که متاسانه دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود داشتن قربانیان زائد الوصف مین تا کنون به این کنوانسیون ملحق نشده است.

بر اساس پژوهشی که توسط سازمان صلیب سرخ جهت تدوین قواعد عرفی ناظر بر حقوق بشر دوستانه صورت پذیرفت،  چندین محدودیت در قاعده های شماره ٨۱، ٨۲ و ٨۳ نسبت به مین های زمینی به عنوان حقوق عرف تعریف گردید.

_هنگام استفاده بایستی دقت لازم جهت کاهش تلفات انسانی صورت پذیرد.

_ طرفی که از مین استفاده میکند بایستی مکان جاگذاری آن را ثبت نماید.

_در پایان مخاصمات فعال، طرف استفاده کننده تهسیل پاکسازی آنرا فراهم آورد.

 

با این حال طرفین ایرانی و عراقی هر یک از ایفای تعدات خود به موجب حقوق بین الملل عرفی که الزام آور است، خودداری می نمایند.

برای دانلود فایل PDF و لیست اسامی اینجا کلیک کنید

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.