اعدام ٢۵ شهروند کورد در شش ماه نخست امسال، کاهش ۵٢٪ نسبت بە سال گذشتە

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی شش ماه نخست امسال حکم اعدام ٢۵ شهروند کورد در زندانهای ایران بە اجرا در آمدە است کە نسبت بە سال کذشتە با کاهش همراه بودە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی شش ماه نخست سال ٢٠١٨ میلادی، حکم اعدام ٢۵ شهروند کورد در زندان های ایران بە اجرا در آمدە است.

این آمار در مقایستە با مدت مشابه سال گذشتە کە ۵٢ شهروند کورد اعدام شدە بودند با کاهش ۵٢٪ همراه بودە است.

بر طبق این گزارش، بیشترین شهروندانی کە اعدام شدەاند از استان ارومیە بودەاند کە ١٢ مورد بودە است. همچنین در استان های کرماشان (کرمانشاه) ٧ مورد، ایلام ۴ مورد و لرستان نیز ٢ مورد اعدام بە ثبت رسیدە است.

همچنین ٢٠ مورد بە اتهام قتل عمد، ٢ مورد بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر ، ٢ مورد بە اتهام تجاوز بە عنف و یک مورد نیز بە اتهام فعالیت عقیدتی اعدام شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی این مدت، دادگاهای حکومت ایران جمعا ١٠ شهروند کورد را بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام محکوم کردەاند کە از این میان ٩ نفر بە دلیل فعالیت عقیدتی و یک نفر نیز بە دلیل فعالیت سیاسی بە اعدام محکوم شدەاند.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *