صدور ١٠ حکم اعدام و ١٣۴ سال حبس برای فعالین کورد طی ۶ ماه

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی شش ماه نخست سال ٢٠١٨ میلادی دادگاههای حکومت ایران دەها فعال سیاسی، مدنی و عقیدتی کورد را بە اعدام، حبس، شلاق و جریمە نقدی محکوم کردەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، طی شش ما نخست سال ٢٠١٨ میلادی، دادگاهای حکومت ایران جمعا ١٠ شهروند کورد را بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام محکوم کردەاند کە از این میان ٩ نفر بە دلیل فعالیت عقیدتی و یک نفر نیز بە دلیل فعالیت سیاسی بە اعدام محکوم شدەاند.

همچنین طی این مدت دادگاهای ایران برای ۴٣ شهروند کورد جمعا حکم ١٣۴ سال حبس صادر کردەاند کە بیشترین آنها بە دلیل فعالیت سیاسی بودە است.

از این تعداد ٣٩ نفر بە اتهام فعالیت سیاسی بە ١٣٢ سال و ۶ ماه و دو فعال مدنی نیز بە ١٨ ماه حبس محکوم شدەاند.

همچنین دو شهروند جمعا بە ١٢۶ ضربە شلاق و ۴٠٠ هزار جریمە و یک شهروند نیز بە شستن قبر کشتەهای ایران در جنگ ایران و عراق برای ۶ ماه محکوم شدە است.

 

استفادە از این آمار بە ذکر نام منبع (هەنگاو) مجاز می باشدمنبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *