میلیتاریزە کردن کوردستان از سوی حکومت + عکس و آمار

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: پس از درگیری های چند روز اخیر در مرزهای کوردستان، حکومت ایران با اعزام نیرو و ادوات جنگی شهرهای مرزی کوردستان را کاملا میلیتاریزە کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، امروز بە روال چند روز گذشتە، حکومت ایران چندین دستگاه تانگ و دیگر ادوات جنگی را همراه با سلاح های سبک و سنگین بە مناطق مرزی پیرانشهر، سردشت و شنو (اشنویە) ارسال نمودە است.

از سوی دیگر، توپخانەهای حکومت ایران طی شب گذشتە و امروز صبح در چندین نوبت مناطق کوهستانی شهرهای پیرانشهر و شنو را توپباران کردەاند.

میلیتاریزە کردن شهرهای مرزی کوردستان پس از درگیری بامداد روز یک شنبە ( ٣ تیر ٩٧ / ٢۴ ژوئن ٢٠١٨) کە در منطقە زیویە و کهنە لاجان پیرانشهر روی داد شدت بیشتری بە خود گرفتەاست.

این درگیری میان نیروهای پیشمرگە حزب دمکرات کوردستان ایران (حدکا) و نیروهای مسلح ایران روی داد. رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە در این درگیری ۴ پیشمرگە جانشان را از دست دادە و دو نیروی مسلح ایران نیز کشتە و زخمی شدەاند.

از سوی دیگر فرماندهی نیروهای پیشمرگە کوردستان با صدور بیانیەای اعلام کرد کە در این درگیری یک پیشمرگە کوردستان جانش را از دست دادە و چندین نیروی مسلح ایرانی نیز زخمی شدەاند.

یک شاهد عینی کە از نزدیک این درگیری را پیگیری نمودە بود در اینبارە بە خبرنگار ”هەنگاو“ اعلام کرد کە در این درگیری یک پیشمرگە جانش را از دست دادە و ٧ نیروی مسلح ایرانی نیز کشتە شدەاند.

این شاهد عینی در ادامە اعلام کرد کە ”ما ٧ جسد نیروهای مسلح ایران را منتقل کردەایم و نیروهای ادارە اطلاعات همانجا تمامی عکس های و ویدیوهای داخل کوشی های ما را حذف کردەاند. بە گفتە وی پیکر پیشمرگەی کە جانش را از دست دادە بود بە دست نیروهای حکومتی افتادە و آن را بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *