رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا از زندان ارومیە بە مراکز درمانی، زندانیان خواهان کمک هستند


 

هەنگاو:  یکی از زندانیان محبوس در بند ١۴ زندان مرکزی ارومیە، کە مشکوک بە مبتلا شدن بە ویروس کرونا بود، بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد. دیگر زندانیان خواهان کمک از سوی نهادهای حقوق بشری شدەاند.

برپایە گزارشی کە از زندان ارومیە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو رسیدە است، عصر روز پنج شنبە ٨ اسفند ٩٨ (٢٧ فوریە ٢٠٢٠)، پرستارهای بهداری زندان مرکزی ارومیە کە کاملا با لباس ایزولە خود را پوشانیدە بودند، یکی از زندانیان بند ١۴ زندان مرکزی ارومیە را باهویت ”رشید“ داخل پتو گذاشتە و بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل کردەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این فرد مشکوک بە مبتلا بە ویروس کرونا بودە و نشانەهای این بیماری نیز در وی وجود داشتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە پس از انتقال این زندانی بە مراکز درمانی جو زندان کاملا ملتهب شدە و نیروهای امنیتی از تردد زندانیان ممانعت بە عمل می آورند.

یکی از زندانیان زندان ارومیە طی تماسی با هەنگاو این خبر را تایید اعلام کرد کە ”ما زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە با خطر جدی مبتلا شدن بە این بیماری روبرو هستیم و از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهیم کە بە داد ما برسند و در این وضعیت وحشتناک ما را همکاری کنند“.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.