رسانه خبری پیامِ ایرانی

پاوە/ صدور حکم حبس و شلاق برای دو تن از محکوم کنندگان لشکرکشی ترکیە


 

هەنگاو: دو تن از شهروندانی کە در  هنگام تجمعات اعتراضی مردم شهرستان پاوە برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە بازداشت شدە بودند، بە حبس و شلاق محکوم شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دادگاه کیفری ٢ شهرستان پاوە در استان کرمانشاه دو شهروند را بە نام های ”هنر (کبیر) حسینی“ و “دلشاد فرجی“ هر کدام بە تحمل یک سال حبس تعلیقی بە مدت ٣ سال و ٧۴ ضربە شلاق محکوم کردە است.

یک منبع آگاه در این بارە بە ”هەنگاو“ اعلام کردە است کە، این حکم بە اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی” صادر شدە است. این منبع در ادامە اظهار داشت کە این دو شهروند باید بە مدت دو سال هر شش ماه یک بار خود را بە اطلاعات پاوە معرفی کنند.

هنر و دلشاد  اواخر مهرماه امسال و در جریان تجمعات اعتراضی مردم شهرستان پاوە برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە همراه با ٩ شهروند دیگر بازداشت شدە بودند.

در جریان اعتراضات مهرماه کردستان کە در ١۶ شهر و برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە کردستان سوریە برگزار شد، دست کم ٩٠ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و صدها شهروند نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شدند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.