در جریان این حادثه که حین تخریب ستون‌های یک ساختمان رخ داد، یکی از کارگران به علت ریزش آوار بر روی وی دچار آسیب دیدگی شدید شد.

بر اساس این گزارش، کارگر زخمی به علت شدت صدمات و جراحت های وارده، قبل از حضور عوامل امدادی جان خود را از دست داد.