رسانه خبری پیامِ ایرانی

چهاردهمین زندانی مبتلا بە ویروس کرونا بە خارج از زندان ارومیە منتقل شد


هەنگاو: یکی دیگر از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، بە خارج از زندان منتقل شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه شنبە ٢۴ اسفند ٩٨ (١۴ مارس ٢٠٢٠)، یکی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، از سوی کادر درمانی زندان بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.


یک منبع مطلع در زندان ارومیە هویت این زندانی را ”آراش مرادی پور“ از بند ١۴ اعلام کردە است.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی دو هفتە گذشتە دست کم ١۴ زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا از زندان ارومیە بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.