رسانه خبری پیامِ ایرانی

مرگ مشکوک سرباز کورد در بانە


 

هەنگاو: یک سرباز دیواندەرای در شهر بانە بە طرز مشکوکی جانش را از دست داد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە (١١ اردیبهشت / ١ می) یک سرباز کورد در یکی از پادگان های شهر بانە بە طرز مشکوکی جانش را از دست دادە است.

خبرنگار ”هەنگاو“ هویت این سرباز جوان را ”مهران زارعی“ اهل روستای ”قەرەدەرە“ دیواندرە اعلام کردە است.

بە گفتە یک منبع موثق، مسئولین نظامی خانوادە این جوان کورد را مطلع ساختەاند کە فرزندشان جانش را از دست دادە و از آنها خواستە شدە کە جنازە پسرشان را تحویل بگیرند.

تاکنون مشخص نشدە کە مهران چگونە جانش را از دست دادە و مسئولین نظامی بانە نیز هیچ گونە توضیحی در اینبارە ندادەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.