رسانه خبری پیامِ ایرانی

تغییر گرایش جنسی؛ ‘مشاوره‌ای چندش‌آور’ از نظر نخست وزیر بریتانیا


در بریتانیا عده‌ای خواستار جمع شدن مراکز مشاوره برای تغییر گرایش جنسی هستند. نخست وزیر بریتانیا آن را چندش آور خوانده و قول داده این نوع روان درمانی که تغییردرمانی خوانده می‌شود را غیرقانونی اعلام کند. نظام بهداشت ملی بریتانیا و سازمان‌های حرفه‌ای دیگر این کشور هم با تغییردرمانی مخالفند. ولی سازمانی که تبلیغش را می‌کند می‌گوید فعالیتش اخلاق مدار است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.