رسانه خبری پیامِ ایرانی

سردشت/ زن مبتلا به سرطان به زندگی خویش پایان داد


 

هەنگاو: یک زن کورد اهل سردشت کە به سرطان مبتلا شدە بود، از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارش رسیدە به سازمان حقوق بشری “هەنگاو”، روز دوشنبە ( ٢٠ فروردین ٩٧ / ٩ آوریل ٢٠١٨)،  فاطمە جمە  همسر عمر حسن زادە و اهل سردشت خودکشی کرد.

این زن کورد کە مبتلا به سرطان بود، از طریق حلق آویز کردن بە زندگی خود خاتمە دادە است.

یک منبع مطلع در این رابطه به خبرنگار “هەنگاو” در سردشت اعلام کرد، نهادهای ذیربط حکومت ایران هیچ خدماتی به این بیمار سرطانی ارائه نکردەاند.

لازم به ذکر است کە وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر شدید یکی از عمدەدلایل خودکشی  در ایران محسوب میشود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.