رسانه خبری پیامِ ایرانی

مریوان/ کشف جسد یک جوان ٢۴ سالە + عکس


هەنگاو: جسد  یک جوان ٢۴ سالە کە از سوی دو نفر دیگر در روستای دزلی مریوان بە قتل رسیدە بود، در  این روستای کشف شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“ روز سەشنبە (٧ فروردین ٩۶/ ٢٧ مارس ٢٠١٨)، جسد یک جوان ٢۴ سالە اهل مریوان با هویت ”دیاکو کریمی“ فرزند جمال در حالی کشف شدە است کە گلویش را بریدە بودند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در مریوان اعلام کرد جسد این جوان کورد در حالی پیدا شدە کە دست هایش را بستە و با چاقو گردنش را بریدەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە کریمی، دیاکو بە ظن ارتباط با یک زن با هویت ”م . ق“ بە قتل رسیدە و هر گونە ارتباط دیاکو با وی را رد کردە است.

همسر این زن با هویت ” م . م“ روز گذشتە خود را بە نیروی انتظامی تحویل دادە و بە قتل این جوان اعتراف کردەاست، اما خبرها حاکی از آن می باشد کە پلیس بە یک نفر دیگر نیز مشکوک شدە است.

جسد دیاکو کریمی هم اکنون در سردخانە مریوان می باشد و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.