رسانه خبری پیامِ ایرانی

ناتوانی خانوادە منصور سیفی از پرداختە وثیقە جهت آزادی موقت وی


هەنگاو: یکی از بازداشت شدگان معترض بە لشکرکشی ترکیە بە عفرین در شهر کامیاران بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە و دادگاه برای آزادی موقت وی درخواست وثیقە نمودە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، با گذشت دو هفتە از بازداشت ”منصور سیفی“ توسط نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران، وی بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە و دادگاه برای آزادی موقت وی تا زمان برگزاری دادگاه درخواست وثیقە ١٢٠ میلیون تومانی کردە است.

بە گفتە یک منبع موثق، خانوادە این شهروند کورد از پرداخت این مبلغ عاجز بودە و بە همین دلیل منصور بە زندان مرکزی شهر منتقل شدە است.

منصور سیفی اهل روستای درویان کامیاران، عصر روز دوشنبە (٢١ اسفند ١٣٩۶ / ١٢ مارس ٢٠١٨)، در حین برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از عفرین از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود.

نیروهای امنیتی یک روز پس از بازداشت این شهروند بە منزل وی یورش و اقدام بە ضبط وسایل شخصی ایشان کردە بودند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.