رسانه خبری پیامِ ایرانی

احضار و بازداشت سە فعال سلماسی بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم نوروز


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سلماس سە فعال مدنی را احضار، و مورد بازجوی قرار دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە (٢٩ اسفند / ٢٠ مارس)، نیروهای امنیتی شهرستان سلماس سە فعال مدنی ساکن این شهر را بە نام های ”محمود جباری“، ”امین جداری“ و ”حمداللە کارساز“ احضار و مورد بازجویی قرار دادەاند.

بە گفتە یک منبع موثق، حمداللە همان روزو پس از بازجویی آزاد شدە است، اما محمود و امین پس از دو روز و موقتا از زندان آزاد شدەاند.

این سە فعال کورد بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسم ویژە نوروز احضار و بازداشت شدە بودند.

طی روزهای گذشتە بیش از ٣٠ فعال مدنی در کوردستان بە اتهام تلاش برای برگزاری مراسمات ویژە نوروز بازداشت شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.