رسانه خبری پیامِ ایرانی

سهل‌انگاری پزشکی منجر بە مرگ جوان روانسری شد


هەنگاو: یک جوان اهل روانسر کە دچار تشنج شدە بود، بە دلیل سهل انگاری کادر پزشکی بیمارستان جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٨ مرداد ٩٩ (١٨ آگوست ٢٠٢٠)، یک جوان اهل روستای ”بدرآباد“ از توابع شهرستان روانسر با هویت ”مسعود کاکایی“ ٢٧ سالە کە دچار تشنج شدە بود، بە بیمارستان ”محمد رسول اللە“ جوانرود منتقل و بە دلیل کمکاری و سهل انگاری کادر پزشکی بیمارستان بە کما رفتە و پس از انتقال بە مراکز درمانی کرمانشاه جانش را از دست دادە است.

یکی از نزدیکان خانوادە کاکایی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، کادر پزشکی گفتەاند کە مشکلی ندارد و ترخیص است و پس از چند ساعت بە کما رفتە و پس از نتقال بە مراکز درمانی کرمانشاه جانش را از دست دادە است.

گفتنیست کە مسعود کاکایی ۴ سال پیش در یک سانحە رانندگی دچار نقض عضو شدە بود و ماه گذشتە خیرین روانسری هزینە و مخارج عمل جراحی وی را جمع آوری کردە بودند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.