رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت و بی خبری از سرنوشت دو شهروند بوکانی


هەنگاو: نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر بوکان دو شهروند کورد را بە اتهام محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە عفرین بازداشت کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز چهارشنبە (٢٣ اسفند / ١۴ مارس)، نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر بوکان دو جوان کورد را بە اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە بە عفرین بازداشت کردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر بوکان هویت این دو جوان کورد را ”حمید سپهری“ و “جعفر امینی” اعلام کردە است.

با گذشت چند روز از بازداشت این دو شهروند، هیچ خبری از سرنوشت این دو شهروند در دست نمی باشد و پیگیری های خانوادەهای آنها در این بارە بی نتیجە بودە است.

روز دوشنبە هفتە گذشتە در چندین شهر کوردستان بە نشانە احتراض بە لشکرکشی ترکیە عفرین مردم بە خیابان ها آمدند کە بیش از ١٠ نفر در شهرهای مریوان، کامیاران و بوکان دستگیر شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.