رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی بازداشت شدگان مریوان با قید وثیقه


هەنگاو: بازداشت شدگان دو روز پیش مریوان با تودیع وثیقەی ٣٠ میلیونی آزاد شدند.

بنابە گزارش رسیدە بە وبسایت حقوق بشری ”هەنگاو“، امروزچهارشنبە (٢٣ اسفند / ١۴ مارس)، ٩ فعال مدنی اهل مریوان کە دو روز پیش در جریان برگزاری تجمع جهت حمایت از مردم عفرین بازداشت شدە بودند، آزاد شدند.

خبرنگار “هەنگاو” در مریوان اعلام کرد کە عدنان حسن پور با وثیقە ٣٠ میلیون تومانی و بقیە نیز با کفالت ۵ میلیون تومانی از زندان آزاد شدەاند

بر اساس گزارش هەنگاو، قرار بود کە دیروز دادسرای مریوان افراد بازداشت شدە را بە کفالت کارمند و یا فیش حقوقی ۵ میلیون تومانی آزاد کنند، اما ”علی زادە“ دادستان مریوان کە تازە از نشت فرمانداری برگشتە بودبە دادیار دستور داد تا برای آزادی موقت آنها ٣٠ میلیون تومان وثیقە گذاشتە شود و یک شب دیگر نیز باید در بازداشت بمانند.

یکی از اعضای خانوادە یکی از بازداشت شدگان بە ”هەنگاو“گفته بود: ” خانوادە بازداشت شدگان همراه با وکلا و ضامن های خود تا ساعت ٢در جلو شعبە ۴ دادیاری منتظر آزادی فرزندانشان بودند و با این تصمیم دادستان نا امید بە خانەهایشان برگشتەاند.

عصر روز دوشنبە (٢١ اسفند / ١٢ مارس)، نیروهای امنیتی ایران در شهر مریوان١١ فعال مدنی را در حین برگزاری تجمع اعتراضی برای حمایت از مردم عفرین بازداشت کردند.

هویت ٩ تن از این فعالین مدنی بە نام های”عدنان حسن پور“، ”محمد دانش“ ، ”ناصح باخیشی“ ، “آرمان غفوری”،“فرامرز محمدی”، “دیار یزدانی”، احمد ایرانپناه”، “هیوا فدایی” و “مصلح حسامی”کە از فعالین شناختە شدە مریوان هستند برای “هەنگاو” احراز شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.