رسانه خبری پیامِ ایرانی

کاهش حکم حبس محمد شریف سالم بە ٣ سال حبس


 

هەنگاو: حکم حبس یک شهروند اهل ارومیە از سوی دادگاه تجدید نظر بە سە سال کاهش یافت.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، حکم پنج سال حبس ”محمد شریف سالم“ شهروند اهل ارومیە از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال حبس کاهش یافتە است.

حکم دادگاه تجدید نظر روز یکشنبە ٨ دی ٩٨ (٢٩ دسامبر) ٢٠١٩) در زندان مرکزی ارومیە رسما بە وی ابلاغ شدە است.

محمد شریف سالم، اهل روستای دزج از توابع مرگور ارومیە آبان ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدە بود.

محمد شریف سالم  ۴٠ سال سن دارد کە تابستان امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداش و  روز پنج شنبە ۴ مهر ٩٨ (٢۶ سپتامبر ٢٠١٩)، بە بند ٢_٣ زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.