در نزدیکی سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، محمودرضا صنعتکار، رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار ایران گفت؛ قیمت نوشت افزار ۲۰ درصد در مقایسه با یک سال قبل گران شده و تقاضا ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. او سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت نوشت‌افزار عنوان کرد و افزود: این بانک ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان نوشت‌افزار را به موقع تامین نکرد و این مسئله باعث شد مواد اولیه برخی تولیدکنندگان حدود سه ماه در گمرک بماند و آنها جریمه دیرکرد بپردازدند. صنعتکار در باره میزان تقاضا برای نوشت‌افزار در شرایطی که کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس مانده است هم گفت: شیوع کرونا تقاضا برای نوشت افزار را در مقایسه با سال قبل ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش داده است.