Share

شهروندان هلند ساعت ۸ شب سه‌شنبه ۱۷ مارس / ۲۷ اسفند به افتخار تلاش‌های بخش درمان در مقابله با بیماری کرونا (covid-19) در بالکن‌های خود ایستادند و کف زدند. این یک ابتکار عمل ملی بود.

در زیر سه ویدئو از این کف‌زدن را در آمستردام و آلمیره هلند می‌بینید:

ویروس جدید کرونا اکنون بیش از ۱۹۶ هزار تن را در ۱۶۳ کشور و قلمروی جهان مبتلا کرده و نزدیک به هشت هزار تن را از پای درآورده است. سهم ایران ۱۶ هزار و ۱۶۹ بیمار و ۹۸۸ مرگ است و سهم هلند یک هزار و ۷۰۵ بیمار و ۴۳ مرگ.

Share