رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال سە زندانی دیگر مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا از زندان ارومیە بە بیمارستان


 

هەنگاو: با انتقال سە زندانی دیگر مشکوک بە مبتلا بە ویروس کرونا بە مراکز درمانی این زندان شمار زندانیانی کە بە خارج از زندان منتقل شدەاند بە ۶ تن رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شامگاه جمعە ٩ اسفند ٩٨ (٢٨ فوریە ٢٠٢٠)، سە زندانی از بند جوانان زندان ارومیە کە مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بودەاند تحت شرایط امنیتی از بند جوانان این زندان بە بیمارستان طالقانی این شهر منتقل شدەاند.

هویت یکی از این زندانیان کە برای هەنگاو احراز شدە است، ”مهدی رسولی“ می باشد.

هەنگاو پیشتر گزارش دادە بود کە دو زندانی دیگر از بند ١۴ بە بیمارستان طالقانی منتقل شدەاند. بە گفتە منابع هەنگاو جواب آزمایش یکی از آنها با هویت ”رشید“ مثبت اعلام شدە است.

همچنین یک زندانی از بند روان درمانی این زندان با هویت ”فریق محمدی“ شب گذشتە پس از انتقال بە مراکز درمانی جانش را از دست دادە است. بە گفتە زندانیان فریق محمدی تمامی نشانەهای مبتلا شدن بە ویروس کرونا را داشتە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.