رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دست کم ۴١ شهروند کرد طی ماه دسامبر ٢٠١٩


 

هەنگاو: طی ماه گذشتە میلادی ۴١ شهروند کرد بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و کارگری از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه دسامبر ٢٠١٩ (ماه دوازدهم میلادی)، دست کم ۴١ شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ زن و یک نوجوان  میان بازداشت شدگان می باشند.

تفکیک بر حسب اتهام

فعالین سیاسی: ٣٣ مورد معادل ٨٠.۵٪ کل موارد.

فعالین مدنی: ۶ مورد معادل ١۴.۵٪ کل موارد.

فعالین کارگری: ٢ مورد معادل ۵٪ کل موارد.

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان: ١٣ مورد.

استان آذربایجان غربی: ٩ مورد.

استان کرمانشاه: ١٨ مورد

استان ایلام: ١ موردمنبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.