رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارشی از وضعیت یک زندانی در زندان مهاباد


 

هەنگاو: یک شهروند اهل مهاباد کە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم شدە بود، هم اینک در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل مهاباد با هویت ”رسول ایور“ هم اینک در زندان مرکزی این شهر محبوس و دوران محکومیت خود را سپری می کند.

بە گفتە یک منبع مطلع، رسول ایور تابستان امسال بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدە است.

این حکم از سوی دادگاه انقلاب مهاباد صادر شدە است.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.